HADİS-İ ŞERİFLER

2012-08-12 14:18:00

- İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah"tan başka ilah olmadığına ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe"ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Tirmizi, İman 3, (2612))

 

- Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur
(Müslim, Sıyam 2, (1079))

-“Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” [Buhari, Savm, 8.]

-Ramazanda Allah'ı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah'dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. (Ravi: Hz. Câbir (r.a.))

-Beş şey oruç ve abdestte hayır bırakmaz: Yalan, gıybet, söz taşıma, şehvet nazarı ile harama bakmak, yalan yere yemin etmek. (Ravi: Hz. Enes (r.a.))

 

- Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar
(Tirmizi, Cihad 3, (1624))

 

-Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez
(Buhari, Savm 29)

 

-Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir
(Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)

-Zekat, müslümanlığın köprüsüdür. (Ebud Derda (r.a.))

-Resulullah (sav)'a :" Kadir gecesi (Ramazan'ın neresinde?) diye sorulmuştu. O da, Ramazanın tamamında." diye cevap verdi. [Ebu Davud]

-"Şurası muhakkak ki, Oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır" (Beyhaki)

-"Kim yalanı ve onunla ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur." [Ebu Hüreyre]

 

- Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün Ben yanında zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!
(Tirmizi, Daavat 110, (3539))

- Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir
(Müslim, Sıyam 171,)

-"Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez" [İbni Mace, Taberani]

-Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır. [Camiüs Sağir]

- Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz
(Tirmizi, Savm 82, (807);

-Ramazanda Allah'i zikreden magfiret olunur. Ve o ayda Allah'dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. [Hz. Cābir (r.a)]

-Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.. (Müslim, Müsafirin)

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle. (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. ) [Kadir Gecesi Duası]

-"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir."(Ebû Hüreyre)

-"Ramazan" demeyin. Zira Ramazan Aziz ve Celil olan Allah'in isimlerinden bir isimdir. Lakin “Ramazan ayı” deyin. [Hz. Ebū Hureyre (r.a.)]

-Ramazan'da orucunu tutup da Şevval'den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (Tirmizi)

-"Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur." [Nesai]

-"Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur." [Kütüb-i Sitte]

-"Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin.[Buhari]

-"Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır." [Deylemi]

-Kadir gecesini, Ramazan'ın son onunda arayın. (Buhârî)

-'Oruç sabrın yarısıdır' (Buhari)

-Oruç, kişi onu günahlarla delmedikçe, bir kalkandır.[Camiu’s-Sağir]

-Sahur berekettir. Öyle ise, bir yudum su içmekle de olsa, onu bırakmayın. Zira Allah ve melekleri sahur yiyene selat ederler. [Ebû Said (r.a.)]

-Oruçlarda riya yoktur. Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: "O Benim içindir. Onun mükafatını bizzat Ben veririm. (Çünkü) Oruçlu yemesini, içmesini Benim için bırakır." [Ebu Hureyre (r.a.)]

-"Oruçlarla Kur'anı Kerim, kıyamet gününde kula şefaatçı olurlar. Oruç der ki: "Ey Rabbim! Ben onu gündüz yemekten ve şehvetlerden men ettim. Sen onun hakkında benim şefaatimi kabul et." Kur'anda şöyle der: "Ey Rabbim! Ben onu geceleyin uykudan men ettim. Öyle ise Sen de, benim, onun hakkındaki şefaatimi kabul et. "Ve de şefaatleri kabul olunur. [İbni Amr (r.anhüma)]

 

-Benim ümmetimin cennetteki beyleri Kur'an'ı çok okuyan ve gece namazı kılanlardır


-Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da, yoksul ve fakirleri sevmek ve onlarla ilgilenmektir. [Hadis-i Şerif (İbn-i La’l).
 

-Abdullah bin Büsr el-Eslemî´den: "İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun, ameli de güzel olan kimsedir."
[(Tirmizi - 2330) ]

-"Dört şey sende olduğu müddetçe, dünyadaki kayıplarından sana hiçbir zarar gelmez. O 4 şey de şunlardır: - Emaneti korumak, - Doğruyu konuşmak, - Güzel huyluluk - Helal lokma yemek..." [(Ahmed bin Hanbel, İbn-i Ebiddünya, Taberani

-Allah için birbirlerini sevenler için kıyamet gününde nurdan minberler vardır, şehitler de onlara gıpta edecekler.

-Din kardeşi kendisine özür dilemek üzere gelen kişi; özür dileyen bunda ister samimi olsun, isterse olmasın; o özrü kabul etsin. Böyle yapmazsa, Kevser Havuzunun başında yanıma gelemez. [Hadis-i Şerif (Hakim).]

-Namaz kıldığında veda eden kişinin namazı gibi namaz kıl. Yarın özür dileyeceğin sözü konuşma.

-"Üç şeyi geciktirme: Vakti gelince namazı. Hazır olunca cenazeyi. Dengini bulunca evlenecek kızı..." [(Beyhaki) ]

-Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı. (Ebu Eyyub)

-"Biri Cennete girdiginde gördü ki, kölesi kendisinden yüksek dereceye malik. Dedi ki: "Bu benim kölem oldugu halde derecesi benden yüksekte mi olacak?" Allah buyurdu ki: "Evet, Ben onu da seni de amellerinizle mukafatlandirdim.'' Hz. Ebu Hureyre (r.a.)

-“Kuran yedi nüans(7 iç içe geçmiş mana)  üzerine indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşımasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.” Hz.Muhammed (S.a.v)

-Sabah akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr”(Allahım bizi cehennem ateşinde koru)diyen Cehennemden kurtulur. (E.DAVUD)


-İyilik görenlerin iyiylik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunmaz.

-"Şefaatim, kalbi dilini, dili de kalbini tasdik ederek samimi şekilde 'la ilahe ilallah Muhammedu'r-Rasûlüllah' diyen herkes içindir." [(İmam Ahmed- İbn-i Hibban) ]


-Adamın biri Hz. Peygamber’e: Allah dilemedi, ben diledim, demişti. Allah Resulü ona şu uyarıyı yaptı: Allah’a ortak koştun bu sözünle. Sadece Allah diler (Allah dilemezse hiçbir şey olmaz). [Hadis (İbn-i Abbas).]

-Sizden biri kendisi için arzu ettiğini (mü'min) kardeşi için de arzu etmedikçe (hakkıyla) iman etmiş olmaz.

-Biriniz bir müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için Allah’a şükretsin. Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp ta dertli kimseye duyurmasın. [Hadis (İbn-i Neccar).]

-Dünya işlerinizi yolunuza koyunuz. Ve yarın ölecekmiş gibi de ahiretinize çalışınız. [Hadis (Deylemi).]

-Allah bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla “müdara”yı, yani iyi ve güzel geçinmeyi de emretti. [Hadis (Deylemi).]

-Gıybeti terk etmek,10000 rekat namaz kılmaktan daha sevaptır

-Allah-u Teala, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder.

-Rızkı yerin altında arayın.[Hadis-i Şerif]

-İnsan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin.

-"Kim kardeşine demirle işaret ederse, muhakkak ki melekler onu elinden atıncaya kadar ona lânet etmeye devam ederler. İsterse, muhatabı ana-baba bir, öz kardeşi olsun..." [(Müslim) ]

-Ammar bin Yasir´den: "Peygamberimizin şöyle dediğini rivayet ediyor: - Güzel ahlak, ancak Allah´ın güzel ahlakıdır." [(Taberani) ]

-"En bedbaht, en zavallı insan; üzerinde dünyanın fakirliği ile âhiretin azabı birleşen insandır." [(İbn-i Mace) ]

-İslam temizdir. Öyle ise temizleniniz.Çünkü cennete temiz olandan başkası giremez. [Hadis-i Şerif (Taberani).]

-Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle erkeklerden kadınlara benzeyen bizden değildir

-Kim çirkin bir söz söylemeden ve günah işlemeden hac ederse, annesinden doğduğu gündeki (gibi temiz ve masum) hale geri döner." [(Buhari, Müslim) ]

-Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz.

-Ma´mer bin Abdullah´tan: - Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Günahkar ve isyankar kimseden başkası ihtikar, stokçuluk yapmaz." [(İbn Mace) ]

-Biriniz bir yolculuğa çıktığında din kardeşlerine(uğrayıp) onlarla vedalaşsın.Çünkü Allah, onların yapacakları duayı, onun hakkında bereketli (ve makbul) kılar.[Hadis-i Şerif (Deylemi).]


-Kadın kocasının kazancından onun haberi ve emri olmadan infak ederse, o infakın sevabının yarısı, habersiz kocaya aittir" [(Buhari) ]

-Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez.

-En şiddetli düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir.

-Muhakkak ki her ümmet için bir fitne vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır.

-Biri bir kusurun ile seni ayıplarsa, sen de ondaki kusur ile onu ayıplama

-İnsanın Cehenneme girmeye en çok sebep olan ağzı ve avret yeridir.

-Diline sahip ol. Evin sana dar gelmesin. Günahların için ağla. [Hadis (Ukbe bin Amir).]
 

-İyilik ahlak güzelliğidir. Kötü, kalbini rahatsız eden ve halkın öğrenmesini istemediği şeydir.

-"Kabirleri ziyaret ediniz. Zira kabirleri ziyaret size ölümü hatırlatır." [(Müslim) ]

 

-Besmele ile başlanmayan her iş güdüktür.(Onda hayır yoktur.)

 

-Başkasını doğruluğa çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir

 

-Lezzetleri arındıran ölümü sıkça anınız.

 

-Ben rahmet olarak gönderildim. Azap olarak değil.(Buhari).

 

-Ben, size ihsan edilmiş bir rahmetim[Hadis-i Şerif (Hakim).]

 

-Gizli sadaka Rabb Azze ve Celle'nin gazabını dindirir. Sıla-i rahim ömrü uzatır. Iyilik işlemek kötülüğün yere yıkmalarından korur.

 

-Mecûsilerin tencereleri de Hz. Peygamber´e sorulunca O: "Onları su ile yıkadıktan sonra, içlerinde yemek pişiriniz" buyurmuştur. [(Tirmizi) ]

 

-Büyük zorluklar içinde olduğunuz zaman “ALLAH BİZE YETER, O NE GÜZEL VEKİLDİR.” zikr-i cemiline devam ediniz

 

-Borç almaktan sakının! çünkü o, gecenin kaygısı, gündüzün ise zilletidir. [Hadis-i Şerif ( Beyhaki )]

 

-Sizden biriniz birini mutlaka medhedecekse ve eğer o kimse hakkında övgüye değer vasıflar varsa: "şöyle zannediyorum" desin. Onun hesabı Allah´a aittir. Allah´a karşı ise, hiç kimse aklanamaz." [(Buhari, Müslim) ]

 

-Allah katındaki değerlilik durumunu öğrenmek isteyen kimse, Allah’ın kendisinin yanındaki itaat ve saygınlık durumuna baksın... [Hadis-i Şerif (Darekutni).]

 

-Kim, çocuğu ölmüş bir kadını teselli ederse, cenette ona bir aba (palto) giydirilir [Hadis(Tirmizi).]


-"Allah, şehidin kul borçları hariç, diğer bütün günahlarını bağışlar." [(Müslim) ]

 

-Allah'a sığınma vasıtalarının efdalini söyleyeyim mi? Felak ve Nas Sureleridir.

 

-Ben tebliğci olarak gönderildim. Zorlaştırıcı olarak değil. [ Hadis-i Şerif (Müslim).]

 

-Utanmazsan dilediğini yap

 

-Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin. [Hadis-i Şerif (Ebu Davud).]

 

-Dua mu'minin silahıdır.

 

 

-İki müslüman karşılaşır, birbirlerinin ellerini tutar, tokalaşırlarsa, Allah mutlaka onların bu halde iken yaptıkları dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden ayırmadan günahlarını affeder. [Hadis (Ahmed, Bezzar).]

 

-En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir. [Hadis (Beyhaki).]

 

-"Bir kimseyi kâfir diye çağırırsa; yahut öyle olmadığı halde Allah´ın düşmanı derse o deyiş kendi aleyhine döner."[(Müslim)]


-"İlim öğrenmek için yola çıkan kimse, evine geri dönünceye kadar Allah yolundadır." [(Tirmizi) ]
 

-Cenab-ı Hakk, duada fazla ısrar edenleri sever.

-Hz. Sevban´dan: "Allah´a çok secde etmeye bak. Çünkü her secdeye varışında, Allah senin manevi mertebeni bir derece yükseltir. Ve işlediğin bir günahı da secden sebebiyle senden siler." [(Müslim - 488) ]

 

 

- Borcunu azalt ki hür yaşayasın. [hadis-i şerif (Beyhaki )]


-Ey müslüman kadınlar! Komşu hanımlar birbirleriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin! Alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa...

 

-"Hiçbir baba, çocuğ(un)a güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş değildir." [(Tirmizi)

 

-Kul bir günah işler. Ama onunla cennete girer. Bu şöyle olur: İşlediği günah devamlı hatırındadır. Ondan her hatırladıkça tövbe edip kaçınır. Böylece o günah sebebiyle Cennete girer. [Hadis (İbn-i Mübarek).]

 

-Ülkeler Allah’ın mülkü, kullar Allah’ın kullarıdır. Öyle ise, nerede hayrı bulursan oraya yerleş.
[Hadis-i Şerif (Müsned).]

 

 

-"Ya Eba Zer! Ne tedbirli olmak gibi bir akıllılık, Ne haramdan kaçınmak gibi bir Allah´a bağlılık, Ne de güzel ahlak sahibi olmak gibi bir dindarlık söz konusu olabilir." [(İbn-i Hibban) ]

 

-İyilik ahlak güzelliğidir. Kötü, kalbini rahatsız eden ve halkın öğrenmesini istemediği şeydir.
 

-Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, ya hayır söylesin veya (hayırlı bir şey konuşamıyorsa) sussun.

-Bütün inanlar hasedçidir. Ancak diliyle onu ifade ve eliyle de gereğini yapmadıkça hased, hasedçiye zarar vermez. [Hadis (Ebu Nuaym)]
 

-Allah'a ve Ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin.

-Bir kötülük işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et[Hadis-i Şerif (Tirmizi).]

-Kim ki, can boğaza gelmeden (sekerata girmeden) önce Allah’a tövbe ederse, Allah bu pişmanlığı da kabul eder. [Hadis (Hakim).]


-Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım sür'atiyle semaya icabete yükselir.
 

-Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye. Üzerinde Allah'ın ismi zikredilmeyen yemeği şeytan benimser.
 

-Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse, Allah da ona değer verir. [Hadis (Taberani).]
 

-Kim Allah Teala için sever, Allah Teala için buğuz eder, Allah Teala için verir ve Allah Teala için (kötülüğe) engel olursa muhakkak ki iman kemale ermiştir.

-Kim ilim öğrenmeye çalışırsa, bu onun geçmiş tüm günahlarının silinmesine sebep olur. [Hadis-i Şerif (Tirmizi).]

-Mü’minlerin ölen küçük çocukları cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını İbrahim Peygamber ve hanımı Sare üzerine almıştır. [Hadis (Müsned).]

-Sizden biriniz kardeşine elinde silahla işaret etmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elindeki silahı (n tetiğini) çeker de kendisi (katil olarak) cehennem çukuruna düşüverir." [(Buhari, Müslim) ]
 

-Iki nimet vardır ki o ikisinde insanlar aldanmışlardır sıhhat ve boş vakit.
 

-Hz. Enes´den: "Ey oğulcağızım! Ailenin yanına girdiğin zaman selam ver ki, senin üzerine ve aile bireylerine (bu selam) bir bereket olsun." [(Tirmizi) ]


-Hz. Peygamber, çocuklara ve aile bireylerine karşı, insanların en merhametlisiydi.[Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).]


-Ağır duyana, söz işittirmek sadakadır. [Hadis-i Şerif (Hatib).]


-Günahlar rızkı azaltmaz. Sevaplar da rızkı çoğaltmaz. Duayı terketmek ise günahtır. [Hadis (Mu’cemu’s-sağir).]


-Siz cenaze namazı kıldığınız zaman onun için hulus-i kalp ile dua ediniz.


-Iki haslet müminde bulunmaz; cimrilik ve kötü ahlak.


-Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anh rivayet ediyor: Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: "Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur." [(İbni Mâce, Sıyam: 44) ]
 

-Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen (diğerlerini geç) dindar olanını seç. (Aksi halde) sıkıntıya düşersin.

-Bir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü silsin.[Hadis-i Şerif (Tirmizi).]

 

-"Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem Ramazan ayının son on günü girince elini eteğini toplar, geceyi ihya eder ve ev halkını uyandırırdı." [(Buhari, Kadr: 5) ]

 

-Kim benim bir sünnetimi ihya ederse beni seviyor demektir. Kim de beni severse cennette benimle beraber olacak.

 

-Kişinin henüz hayatta (canlı ve sağlıklı) iken servetinden bir dirhemi sadaka olarak vermesi; vefat ederken yüz dirhemi sadaka olarak dağıtmasından daha sevaplıdır vehayırlıdır. [Hadis-i Şerif (Ebu Davud).]

 

-Kim bildiği ile amel ederse Allah-u Teala ona bilmediğini de öğretir.

 

-"Pazartesi günü, benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim veya bana vahyin indirilmeye başlandığı gündür." [(Müslim)

 

-Her canının istediğini yemen, israftandır. [Hadis (İbn-i Mace).]

 

-Hilekâr, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri cennete giremez."(Tirmizi)

 

1229
0
0
Yorum Yaz